1714, Donec Perficiam

Tipología

Exposición Temporal Inagural, EL Born, Centre Cultural

Promotor

Ajuntament de Barcelona, ICUB

Cliente

Stoa, Propostes Culturals i Turistiques, ICUB

Constructor

Croquis - SONO

Ubicación

ELBorn, Centre Cultural

Superficie

550m2

Fecha

Inauguración 11 Septiembre 2013